Medlemskontingentet er helårligt, og udgør pt. 350 kr. for 2020.

 

Kontigentet løber fra den 1/1/2020 til den 31/12 /2020.

 

Kontigentes størrelse fastlægges hvert år på generalforsamlingen.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren på email: erd.kasseren@gmail.com, senest 17. december. 

ERD Medlemskab 2020

kr 350,00Pris

    © 2020 by Endurance Riders Denmark