Medlemskontingentet er helårligt, og udgør pt. 350 kr. for 2021.
 
Kontingentet løber fra den 1/1/2021 til den 31/12 /2021.
 
Kontingentets størrelse fastlægges hvert år på generalforsamlingen.Udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren på email: erd.kasseren@gmail.com, senest 17. december.

ERD Medlemskab 2021

kr 350,00Pris

    © 2020 by Endurance Riders Denmark