Medlemskontingentet er helårligt, og udgør pt. 350 kr. for 2022. Kontingentet løber fra den 1/1/2022 til den 31/12 /2022. Kontingentets størrelse fastlægges hvert år på generalforsamlingen.Udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren på email: erd.kasseren@gmail.com, senest 17. december.

ERD Medlemskab 2022

kr 350,00Pris