top of page

Medlemskontingentet er helårligt, og udgør pt. 350 kr. for 2023. Kontingentet løber fra den 1/1/2023 til den 31/12 /2023. Kontingentets størrelse fastlægges hvert år på generalforsamlingen.Udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren på email: erd.kasseren@gmail.com, senest 17. december.

ERD Medlemskab 2023

kr 350,00Pris
    bottom of page