PROGRAM

STARTIDER: https://detsydfynskealperidt.dk/program-2/start-liste
 
ERD´s Sydfynske Distance Event lørdag den 29 august 2020
 
Klasse 1: 7km, Holstenhuus, lille tur, 0 pauser, individuel start, incl frokostpakke.
 
Klasse 2: 15km, Gammel Dyrehave, mellem tur, 0 pauser, individuel start, incl frokostpakke.
 
Klasse 3: 22km, Svanninge Bjerge, stor tur, 0 pauser, individuel start, incl frokostpakke.
 
Klasse 4: 7km + 7km., 1 pause a 40 min, individuel start, incl frokostpakke.
 
Klasse 5: 15km + 7km, 1 pause a 40 min, individuel start, incl frokostpakke.
 
Klasse 6: 15km + 15km, 1 pause a 40 min, individuel start, incl frokostpakke.
 
 
ADRESSE:
 Slotsalleen 9, 5600 Fåborg .
 
EVENT-Retningslinier:
 
-Meld til start: Alle rytterne skal melde til start i sekretariatet ved ankomst. Her skal man aflevere hestens pas og man vil derefter få udleveret en nummervest og en sponsorpose.
 
-Infomøde: Inden start samles alle rytterne i hver klasse til et informationsmøde, hvor vi fortæller om ruterne og andre vigtige info. Der vil være sat tid af til spørgsmål.
Tidspunkt for DIT infomøde vil fremgå af programmet du vil kunne finde på vores fb-side og på https://enduranceriders.dk ugen inden event.
 
-Indledende hestekontrol: Efter infomødet tilses alle heste af en hestesagkyndig. Hesten fremvises kun med trense. De får målt puls og de mønstres i trav eller tølt hvorefter hesten godkendes til turen.
 
-Start: Man rider ud på sit starttidspunkt enten alene eller i en gruppe efter eget ønske. Dette skal meddeles i bemærkning ved tilmelding. Starttidstpunkt for klassen vil stå i programmet. Der vil være startpersonale til at hjælpe dig afsted.
 
-Mål: Der vil være målpersonale til at tage imod dig og hjælpe dig videre. Du vil få et lille kort med din mål-tid som du skal medbringe videre til afsluttende hestekontrol.
           
-Køling: I køleområdet står vores hjælpere klar så du kan få udstyr taget af hesten og få hjælp og vejledning i afkøling af hesten og hurtig klargøring til hestekontrol.
 
-Afsluttende hestekontrol: Rytteren melder til hestekontrol inden for 20 minutter efter mål. (bruger man længere tid, gør det ikke at man udgår) Hestesagkyndig tjekker puls, mærker på hesten og derefter fremvises hesten endnu engang i trav eller tølt. Hestens puls er ikke afgørende i vores distance-event, men du vil blive vejledt i hestens puls til infomøderne.
 
-Præmieoverrækkelse: Uden hest. Til sidst deltager alle i det afsluttende infomøde, igen vil man få mulighed til at stille spørgsmål til den tur man har redet og alle vil få udleveret en roset og et diplom. Tidspunkt for det afsluttende infomøde og diplomoverrækkelse vil blive senest en time efter sidste rytter i klassen er kommet i mål.
 
To runder: De ryttere der vælger at ride to ruter går i hestekontrol senest 20 min. efter etapemål, herefter er der en pause på 40 min inden de rider ud igen.
 
	Al ridning på stævnepladsen skal foregå i skridt, også opvarmning. 
	Tilmelding lukker ved 60 ekvipager.
	Event er åbent for ryttere fra hele Danmark. Alle heste SKAL have gyldig vaccination. Al ridning er på eget ansvar. Klubben hæfter ikke for sygdom, uheld eller tyveri i forbindelse med event. 
	Der vil være mulighed for at sætte egen paddock op, følg anvisningerne.
	Der er IKKE krav om rytterlicens for at deltage. 
	Der er IKKE krav om konkurrenceregistrering af hesten for at deltage.
	Tidsplaner, ruteplaner/kort og stævneinfo kan findes på vores fb-side "Det Sydfynske Alperidt" og på https://enduranceriders.dk ugen inden event.
	I startprisen får man en frokostpakke med drikkevarer. Det vil være muligt at forudbestille yderlige frokostpakker til sine venner og familier som man har med. Se mere på fb-siden.
	På facebooksiden kommer der løbende opdateringer om event, sponsorere og her kan vi ligeledes besvare dine spørgsmål.
	Ved tilmelding til stævnet gives der samtygge til at resultatet registreres og offentliggøres. Man kan til enhver tid anmode om indsigt i de oplysninger ridtet har om den enkelte samt kræve urigtige oplysninger korrigeret. Desuden gives der samtygge til fotografering i forbindelse med event og til at fotografierne benyttes. Ved henvendelse til ERD kan billederne blive slettet.
	Eventet er ikke pointgivende, og registreres ligeledes ikke i Drf regi. Man kan ikke udgå, alle gennemfører. Høj puls eller overskridelse af gænse tider registreres ikke som diskvalifikation. Vi har fokus på læring og en god oplevelse.
	Følg venligst hygiejneanvisninger på pladsen i forhold Corona

 
 
Download programmet her: 
https://drive.google.com/file/d/1ixYatqh72JqkBNmaOjeikzNN7BsDUzVZ/view?usp=sharing

ERD Sydfynske Distance Event

kr 350,00Pris