BESTYRELSEN

Vi søger altid nye spændende mennesker til at betræde nogle bestyrelsesposter her hos ERD.
Så skriv endelig hvis dette har interesse..

Formand
Amanda Kalmeyer

Mail: erd.formanden@gmail.com 

tlf.: 27 29 75 27 

Bestyrelsesmedlem
Henrik Kalmeyer
Kasseren 
Merete Ditte Nielsen

Mail: erd.kasseren@gmail.com
tlf: 31 95 94 18

Ledig post

Mail: henrik@kalmeyer.com
tlf: 31 51 10 16

Ledig post

© 2020 by Endurance Riders Denmark